ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอความร่วมมือลงะเบียนผ่านแอพไทยชนะหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2563
   
 
   

 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2563 ณ คลองคูบากา ถนนเทศบาล 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนผ่านไทยชนะ หรือลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่ทางเทศบาลตำบลลำใหม่ ได้กำหนดให้ด้วยนะคะ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2563