ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง  จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2563