ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2563