ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเข้าเล่ม และถ่ายเอกสารสรุปผลการประเมินจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ (กองวิ
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเข้าเล่ม และถ่ายเอกสารสรุปผลการประเมินจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563