ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประเพณีตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556
   
 
   

     ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาำวลำใหม่ ร่วางานประเพณีตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2556  ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 06.00น. ณ บริเวณหน้าตลาดลำใหม่

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

   เวลา 06.00 น.        ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาขน พร้อมกันบริเวณเต็นท์พิธี (หน้าตลาดลำใหม่)
   เวลา 07.15 น.       ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหว้ดยะลา) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                        - ประกอบพิธีทางสงฆ์
                        - ประธานในพิธีกล่าวอวยพรปีใหม่
                - พิธีทำุบุญตักบาตร  พระสงฆ์  จำนวน  9 รูป
       ในการนี้ เทศบาลตำบลลำใหม จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำใหม่และบริเวณใกล์เคียงร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2555