ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญร่วมงาน "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2556
   
 
   

       ขอเิชิญชาวยะลา นำเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2556 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เชิญชม
        - การแสดงบนเวทีของเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
        - กิจกรรมฐาน ได้แก่ ศิลปะ ของเล่น ดนตรี นันทนาการและื่อื่น ๆอีกมากมาย
        - สวนสนุก อาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลมากมาย

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะรรม อบจ.ยะลา โทร.0-7320-3628 โทรสาร 0-7320-3621

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2555