ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556
   
 
   

   ด้วยคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2556 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอากสวันครู พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ

        ท่านสามารถดูรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2555