ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ปี 2556
   
 
   

           เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวลำใหม่ เข้าร่วม "โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ปี 2556 " โดยให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลและรักษาความสะอาดของถนนภายในบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อเิทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราขินีนาถ

       ในการนี้ เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมทำกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

       

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2555