ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555
   
 
   

ขอเชิญประชาชนชาวลำใหม่ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา  ในวันพุธ ที่  5 ธันวาคม 2555     โดยเทศบาลตำบลลำใหม่ได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมและกีฬาเทศบาลตำบลลำใหม่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ โดยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนชาวลำใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2555