ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
   
 
   

 คำสั่งเทศบาลตำบลลำใหม่

ที่ 202/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563