ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ) จำนวน 37 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ) จำนวน 37 รายการ  (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563