ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ , จ้างเหมารักษาความสะอาด - จ้างเหมาภารโรง ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่, และจ้างเหมารักษาความปลดอดภัย ศพด. บ้านน้ำเย็น โดยวิธี
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ , จ้างเหมารักษาความสะอาด - จ้างเหมาภารโรง ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่, และจ้างเหมารักษาความปลดอดภัย ศพด. บ้านน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560