ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด/เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด/เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560