ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ***งานกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่*** ***อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ***
   
 
   

 ***งานกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่***

 

          กู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ ออกให้บริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังสถานพยาบาลทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีเหตุด่วน ท่านสามารถโทรแจ้ง ที่หมายเลข โทร. 1669 หรือ หมายเลข 0-7325-2659 และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ - กู้ภัย ดังนี้

                   1.นายสามารถ           เลาะหะแม               081-369-3414

                   2.นางสาวมลธา         หมัดแล๊ะ                  093-756-1712

การให้บริการ กู้ชีพ – กู้ภัย ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี


***อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ***

 

          เทศบาลตำบลลำใหม่ยินดีอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้พิการแต่ไม่สามารถไปติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้พิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลาได้ หรือ มีความประสงค์ขอใบรับรองความพิการจากแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ท่านสามารถ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการ

         

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล โทร : 073-299-333

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565