ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอความร่วมมือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่และบริเวณใกล้เคียง งดทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ลงสู่คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อลดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ
   
 
   ขอความร่วมมือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่และบริเวณใกล้เคียง งดทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ลงสู่คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อลดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565