ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
   
 
   
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่
#เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
#ในระดับชั้นบริบาล อายุ 2.5 ปี ประกอบด้วย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ รับจำนวน 25 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น รับจำนวน 25 คน
#ในระดับชั้นอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ รับจำนวน 50 คน
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2565