ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวลำใหม่และบริเวณใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00น. เป็นต้นไป ณ บวิเวณเต็นท์พิธีหน้าตลาดลำใหม่ (ถนนเพชรเกษม ) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

#หมายเหตุ ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประชาชนที่เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม
- ตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมงาน
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564