ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 รายการ (กองยุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 รายการ
(กองยุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2564