ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสถานที่ักักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย และสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (Local Quarantine) เทศบาลตำบลลำใหม่ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย และสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (Local Quarantine) เทศบาลตำบลลำใหม่ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2564