ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ “เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19”
   
 
   

 แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19”

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่

“เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

 

ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่

( สามารถ walk in ได้ในวันฉีดวัคซีนได้)

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 716 กันยายน 2564

หรือลงทะเบียนทางไลน์เทศบาล ID : @lammai

 👍 กรุณาแจ้งข้อมูล

1 ชื่อ - สกุล

2. วัน เดือน ปีเกิด

3. เลขบัตรประชาชน

4.เบอร์โทรศัพท์

 

คุณสมบัติ

*ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป

*มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดยะลาหรือทำงานอยู่ในจังหวัดยะลา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.073-299333


QQPULSA
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564