ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แว่นตาผู้สูงวัย ของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
   
 
   

ประชาสัมพันธ์ แว่นตาผู้สูงวัย ของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาและประสงค์จะตัดแว่นตา ให้แจ้งและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1  - 7 กันยายน 2564  ติดต่อได้ที่สำนักปลัดฯ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564