ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป “แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19”
   
 
   

 “แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. “มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ณ รพ.สต.ลำใหม่”

ท่านสามารถลงทะเบียน ได้ที่เทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ

*ผู้ที่มีอายุ 18  ปี ขึ้นไป

*มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดยะลาหรือทำงานอยู่ในจังหวัดยะลา

หรือลงทะเบียนทางไลน์เทศบาล ID : @lammai

 👍 กรุณาแจ้งข้อมูล

1 ชื่อ - สกุล

2. วัน เดือน ปีเกิด

3. เลขบัตรประชาชน

4.เบอร์โทรศัพท์

 

เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.073-299333

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2564