ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ”
   
 
   

 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์
“หยุดเชื้อ ช่วยชาติ”
ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสาร
และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่
โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับ
จะได้รับ qr code สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2564