ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง ปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา

เรื่อง ปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564