ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตามที่เทศบาลตำบลลำใหม่ได้จัดทำโครงการจัดหาและบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 ตามที่เทศบาลตำบลลำใหม่ได้จัดทำโครงการจัดหาและบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยดำเนินการจองวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 200 คน และได้เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ลงทะเบียนจองวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลลำใหม่ได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 20 คน โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ (70 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ซึ่งเทศบาลตำบลลำใหม่จะติดต่อไปยังผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ต่อไป
ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งว่าอาจจะมีการจัดสรรวัคซีนให้กลับกลุ่มอื่นๆ อีกครั้งตามความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความคืบหน้าในการจัดสรรวัคซีน เทศบาลตำบลลำใหม่จะแจ้งให้ท่านทราบทันที แต่ในขณะนี้หากท่านได้รับการแจ้งให้ไปฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่นท่านควรไปรับการฉีดวัคซีนทันทีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และขอให้แจ้งให้เทศบาลตำบลลำใหม่ทราบเพื่อยกเลิกการจองวัคซีนของท่านต่อไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564