ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อปัองกันโรคโควิด-19 กับทางเทศบาลตำบลลำใหม่ไว้
   
 
   
แจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อปัองกันโรคโควิด-19 กับทางเทศบาลตำบลลำใหม่ไว้
ในระหว่างนี้ หากท่านได้ฉีดวัคซีนจากที่อื่นไปแล้ว ขอให้ท่านมาแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลลำใหม่ทราบด้วยนะคะ
เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิแทนท่าน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2564