ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เปิดรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีด “วัคซีน ซิโนฟาร์ม” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ร่วมกับ จังหวัดยะลา

และโรงพยาบาลยะลา

 

เปิดรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีด “วัคซีน ซิโนฟาร์ม”

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ จำนวน 200 คน

 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 – 16.00น. หรือจนกว่าจะครบกำหนด 200 คน

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

 

  คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

       - อายุ 18 ปีขึ้นไป

       - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่เท่านั้น

         (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

 

  หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน

       - บัตรประชาชนหรือบัตรของทางราชการอื่น ๆ ที่มีเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก

       - ทะเบียนบ้าน

              หมายเหตุ : โปรดมาลงทะเทียนด้วยตนเองและในวันลงทะเบียนให้นำโทรศัพท์มือถือมาด้วยนะคะ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2564