ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19
   
 
   

 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
*บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ
* หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0
2.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 023-6-06799-0
/ ชื่อ - นามสกุล
/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
/ ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์
/ แนบหลักฐานการโอนเงิน
/ ระบุ "พลังใจก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"
>>>ส่งมาที่ อีเมล donation@redcross.or.th<<<

 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564