ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพี่เลี้ยงดูแลเด็กประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมาคนสวนประจำศูนย์พั
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพี่เลี้ยงดูแลเด็กประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่, จ้างเหมาคนสวนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น, จ้างเหมาคนสวนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่, จ้างเหมาตำแหน่งนักการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ และจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564