ข้อมูลข่าวสาร COVID-19
     
ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 เทศบาลตำบลลำใหม่ขอประชาสัมพันธ์ การยกระดับมาตรการป้องกันโควิด – 19 เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง
   
 
   

เทศบาลตำบลลำใหม่ขอประชาสัมพันธ์ การยกระดับมาตรการป้องกันโควิด – 19  เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง โดยมีมาตรการให้ประชาชนชะลอหรือหยุดการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อไม่ให้นำเชื้อไปแพร่ที่ต่าง ๆ และคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ การตั้งด่านรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา และ “การห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00น. – 04.00 น.” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พฤษภาคม 2564

 

“ขอให้ชาวยะลา ร่วมมือร่วมใจ

ก้าวผ่านวิกฤตต้านภัยโควิด – 19 ไปด้วยกัน”

 

สายด่วนโควิด จังหวัดยะลา: 0933591300 , 0985633488 , 0985633498 , 0985633499

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564