ข้อมูลข่าวสาร COVID-19
     
ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
   
 
   

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2564