ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19
   
 
   
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา
ที่ 19/2564
เรื่อง มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19)
 
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564