ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชมชนเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2564 ขนาด 120 x 240 ชม. จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชมชนเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2564 ขนาด 120 x 240 ชม. จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564