ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ)
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ)

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564