เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล ระวังถูกจำกัดสิทธิ ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
 
   

 ระวังถูกจำกัดสิทธิ ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นได้ถึงวันที่ 4 เมษายนนี้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
-หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401
.
หรือยื่นแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง/มอบหมายผู้อื่น/ส่งทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564