เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)
   
 
   

 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่

(อย่างไม่เป็นทางการ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564