เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)
   
 
   

 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1

(อย่างไม่เป็นทางการ)

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564