ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 #ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่

เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือจากท่านที่เคยรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการให้บริการของเทศบาลตำบลลำใหม่ ด้วยความสมัครใจ โดยสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อประเมินทันที
 
เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564
หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0-7329-9333
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564