ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น) จำนวน 40 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น) จำนวน 40 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


NUSAPLAY
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2564