ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
   
 
   

 วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564
วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564