เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม!! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (เหลืออีก 3 วัน) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564
   
 
   

 อย่าลืม!! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (เหลืออีก 3 วัน) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564