ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น) จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉฉพาะเจาะจง
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น) จำนวน  18 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2564