ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่งยืน (SDGs)
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลก

 

ดูวิดีทัศน์โดยกดลิงค์ด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp?usp=sharing 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2564