เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
 
   

 หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 
#เลือกตั้ง
#เลอกตั้งเทศบาล
#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564