เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
 
   

 คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564