เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล การถูกจำกัดสิทธิหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
 
   

 2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 13 “การถูกจำกัดสิทธิหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"

ผู้ร่วมรายการ
นายแสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำเนินการผลิต : สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : www.ect.go.th
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564