เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล แผ่นประชาสัมพันธ์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 แผ่นประชาสัมพันธ์แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564