ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง
   
 
   

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

เทศบาลตำบลลำให่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวลำใหม่รณรงค์ป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ เช่น จากการเผาป่า เผาไร่นา ขยะมูลฝอย เศษไม้ใบหญ้า
หากท่านพบเห็นเหตุไฟไหม้ โทรแจ้ง ที่หมายเลข 199 หรือ หมายเลข 0-7325-2659 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564