เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำใหม่

 
 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่
ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตำบลลำใหม่
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
เขต 1 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ เขต 2 มัสยิดกลางประจำตำบลลำใหม่
 
 
 
 

 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564