ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2564